Drame objavljene na ovom portalu intelektualno su vlasništvo autora, koji zadržavaju sva prava na izvođenje, javno čitanje i štampanje svojih djela, osim u slučaju da je naznačeno drugačije (vidi Creative Commons licence). Ako želite ostvariti kontakt s autorima pojedinim tekstova, kontaktirajte uredništvo www.drame.hr. ... Više...
Autori koji žele da se njihov tekst objavi na portalu mogu poslati svoje tekstove na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , zajedno s ispunjenom prijavnicom koju možete pronaći ovdje. Za prijevode tekstova na engleski potrebno je ispuniti dodatnu prijavnicu ovdje. U slučaju da želite objaviti prijevod drame na drugi jezik, molimo da kontaktirate uredništvo. Autorska prav ... Više...
Web portal drame.hr nastao je inicijativom studenata i diplomanata odsjeka Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. Kroz svoj praktični rad, uočili smo potrebu za predstavljanjem tekstova hrvatskih dramatičara i povećavanjem njihove vidljivosti u javnosti, kako bi se potaklo njihovo daljnje postavljanje, čitanje i korištenje. Na ovom portal ... Više...