Prijavi dramu
 1. prezime i ime autora / autorice (ili više njih)(*)
  Invalid Input
 2. naslov(*)
  Invalid Input
 3. podnaslov
  Invalid Input
 4. godina proizvodnje(*)
  Invalid Input
 5. broj muških likova, po mogućnosti uz navedene godine [npr. m3 (kasne 30, 40)] (*)
  Invalid Input
 6. broj ženskih likova [npr. ž3 (29, sredovječna, rane 60)](*)
  Invalid Input
 7. broj likova neodređenog spola
  Invalid Input
 8. je li moguće da isti glumci igraju više likova (npr. moguće dubliranje)
  Invalid Input
 9. zbor (muški, ženski)
  Invalid Input
 10. napomene vezana za likove (npr. likovi ostare 20 godina tijekom drame)
  Invalid Input
 11. napomene vezane za mjesto radnje (npr. hotelska soba)
  Invalid Input
 12. sažetak drame(*)
  Invalid Input
 13. dodatne napomene vezane uz dramu
  Invalid Input
 14. dodatne napomene vezane uz prijelom teksta (npr. sav tekst lika 'a' pisati fontom times new roman 12)
  Invalid Input
 15. autorska prava(*)
  Invalid Input


  gore unesite autorska prava koja se odnose na Vaše djelo:
  sva prava pridržana
  cc imenovanje
  cc nekomercijalno
  cc bez prerada
  cc dijeli pod istim uvjetima
 16. Više o cc licencama:

  imenovanje = morate priznati i označiti autorstvo djela na način kako je specificirao autor ili davatelj licence

  nekomercijalno = djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe

  bez prerada = ne smijete mijenjati, preoblikovati ili prerađivati djelo

  dijeli pod istim uvjetima = ako djelo izmijenite, preoblikujete ili koristeći ga stvarate novo djelo, preradu možete distribuirati samo pod licencom koja je ista ili slična onoj pod kojom ste dobili izvornik

  Više na linku.
 17. cv autora(*)
  Invalid Input
 18. Priložite dramu(*)
  Invalid Input
 19. vaša kontakt e-mail adresa(*)
  Invalid Input