meni ikona

Ivković Ivana

Rođena 1975. Diplomirala na odsjeku dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Glavna je urednica časopisa Frakcija, te suradnica niza hrvatskih i stranih publikacija (Vijenac, Kretanja, Maska, The Drama Review…) i Centra za dramsku umjetnost. Također je bila aktivna kao koordinatorica platforme Zagreb – Kulturni kapital Evrope 3000. Kao dramaturg je surađivala sa koautorskom inicijativom oour (plesne predstave: orangecut (2004.), To be Confirmed (2005.)). Članica je kolaborativne umjetničke skupine BADco. (Deleted Messages, Fleshdance (2004.), istraživački projekt 2005., memories are made of this…, Protest i Negotiation 2006., 1 siromašan i jedna 0 u 2008., Liga vremena u 2009., te Točka sabiranja u 2010.). Zajedno sa Davideom Grassijem je uredila tekstualno-slikovni zbornik DemoKino – Virtual Biopolitical Agora (Aksioma i Maska, 2006).

Drame