meni ikona

LIBRETO namijenjen radnicima u osvajanju napuštenih industrijskih postrojenja koji se može pjevati a cappella ili u pratnji radnih mašina, zvukova iz okoline, gradskog limenog orkestra, usne harmonike i šumova koji izlaze iz tvorničkih zidova

Ferčec Goran

Libreto namijenjen radnicima u osvajanju napuštenih industrijskih postrojenja koji se može pjevati a cappella ili u pratnji radnih mašina, zvukova iz okoline, gradskog limenog orkestra, usne harmonike i šumova koji izlaze iz tvorničkih zidova.


GODINA PROIZVODNJE: 2015.

BROJ MUŠKIH LIKOVA: 10 (kasne 40, 50, 60)

BROJ ŽENSKIH LIKOVA: 10 (kasne 40, 50, 60)

NAPOMENA ZA LIKOVE: Moguće dubliranje. 

AUTORSKA PRAVA: cc imenovanje, cc nekomercijalnohttp://drame.hr/images/docs/libretonamijenjenradnicimafercec.pdf