meni ikona

Perić Kraljik Mira


Glumu je diplomirala 1984. godine. U statusu je Prvakinje drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku. Glumila je više od stotinu kazališnih uloga. Kao izvanredna profesorica radi na Učiteljskom fakultetu. Predaje kolegije iz umjetničkog područja Glume. U 2009. godini objavljuje udžbenik Dramske igre za djecu predškolske dobi, zbirku pjesama Pretapanja kazališne ljepote, 2012. godine knjigu drama Žene u dijelovima (četiri drame). Dobitnica je priznanja, zahvalnica i nagrada za svoj dosadašnji rad. Majka je Nine i Karla.


Drame