meni ikona

Natječaj: Tito Was Not Here

Centar za dramsku umjetnost (CDA) T-HOUSE / Skoplje (Makedonija), Gradsko Pozorište Jazavac / Banja Luka (Bosna i Hercegovina) i Qendra Multimedia / Priština (Kosovo) objavili su natječaj na temu Tito Was Not Here, a na koji se mogu prijaviti autori između 18 i 35 godina starosti, a koji pišu na jednom od sljedećih jezika: albanski, bosanski, hrvatski, srpski, njemački, makedonski i slovenski.

Cilj projekta je istraživanje pozicije Jugoslavije po idejama mlađe generacije autora.

Rok za prijavu je 15. srpnja 2012., a zaprimaju se tekstovi koji mogu biti napisani u obliku drame, poezije ili proze. Tekstovi ne smiju biti duži od 8 stranica. Svi ostali materijali moraju biti ispunjeni na engleskom jeziku te poslani na email adresu: titowasnothere@gmail.com

Originalni poziv za sudjelovanje možete pročitati ovdje.