meni ikona

Natječaj za studente dramaturgije

Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu u suradnji sa Akademijom za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana Fakultetom dramskih umetnosti, Beograd Akademija umetnosti , Novi Sad Akademijom scenskih umjetnosti, Sarajevo Fakultetom dramskih umjetnosti, Cetinje Fakultet za dramski umetnosti, Skopje raspisuje Natječaj za kratki dramski tekst u trajanju do 15 min na temu: Pravda.

Tekst može imati maksimalni broj lica: 5; dužina teksta: 10-15 kartica dram. dijaloga ili 3-5 kartica dram. monologa, a žanr i stil djela nisu određeni.

Najbolji tekst uprizorit će naknadno oformljen studentsko - umjetnički tim sastavljen od studenata glume, režije i ostalih kazališnih studija (produkcija, kostimografija, scenografija, oblikovanje svjetla) s partnerskih akademija iz regije. Predstava nastala prema nagrađenom tekstu bit će dio omnibusa sastavljenog od predstava nastalih prema nagrađenim tekstovima s partnerskih akademija iz regije. Prva prezentacija nagrađenih tekstova u formi javnog čitanja održat će se u sklopu festivala KRADU (ADU, Zagreb od 13. -16. 03.2014.) Na natječaju mogu sudjelovati studenti dramaturgije ADU, svih godina BA i MA studija. O najboljem dramskom tekstu odlučivati će međunarodno prosudbeno povjerenstvo sastavljeno od nastavnika kazališnih studija partnerskih akademija iz regije. Rok za dostavu tekstova je 31. siječnja 2014. Tekstove s naznakom „Za Natječaj za najbolji kratki dramski tekst“ te s podacima o autoru/autorici – ime i prezime,godina studija, Akademija /Fakultet broj telefona i e-mail adresa za kontakt - šalju se na e-mail adresu reg.mreza@gmail.com .