meni ikona

Osejavin S. G.

S.G.Osejavin (pseudonim) rođen je 10.09.1978. u Makarskoj. Živi u Zagrebu. Objavio roman "Doktor Jatogen (Naklada Ceres, 2010.) te dvadesetak poetskih i proznih tekstova u književnim časopisima. Dio slikarskog ciklusa u nastajanju pod nazivom "Spavačevo" prikazao 2011. na maloj samostalnoj izložbi u Zagrebu. Nekoliko godina se amaterski bavio kazalištem. Proizvodi glazbu kojom hrani Sjenu koja polako raste u njegovoj šupi.


Drame