meni ikona

Peričić Denis i Peričić Anita


Denis Peričić (Varaždin, 1968.) je pjesnik, prozni, dramski i znanstveno-stručni pisac, prevoditelj, esejist, kolumnist, kritičar, antologičar, novinar i publicist, urednik, lektor i nakladnik. Profesor je kroatistike i južnoslavenskih filologija te magistar znanosti o književnosti. Usavršavao se u Beču, Budimpešti i Londonu. Član je DHK, HZSU i MH.
U opusu od 26 knjiga ističu se romani "Hrvatski psycho", "Netopir" i "Travanj", drame "Pekel na Zemli" (Nagrada „Marin Držić") i "Netopir" (Nagrada „Sfera"), koje su izvedene na Hrvatskom radiju, a prva i na sceni (Umjetnička akademija u Osijeku / Gllugl teatar) i na HTV-u, te "Hiperborealni konj" (u suradnji s Anitom Peričić, Nagrada „Marin Držić"), zbirke pjesama "Nakraj svijeta" (Nagrada „Goranovo proljeće"), "Tetoverani čovek" (Nagrada „Katarina Patačić") i "Nordijski čvor" (posebna pohvala žirija Nagrade „Drago Gervais"), zbirke priča "Krvavo", "Ljubav, zlo i naopako" (s 9 nagrađenih priča) i "Techno gost" (s 14 nagrađenih priča), studije "Zavičajnost Miroslava Krleže" (s. I. Grabarom) i "Fernando Consag – Textos y testimonios" (s C. Lazcanom, na španjolskom, objava u Meksiku), zbirka kolumni i eseja "Hrvatski san" te nekoliko antologija. Priredio je "Provokativne misli" Miroslava Krleže i "Vizionarske misli" Nikole Tesle. S engleskog je preveo devet knjiga. Radovi su mu uvršteni u 20 antologijskih izbora te prevođeni na devet jezika. Autor je 50-ak znanstvenih i stručnih radova. Surađivao je s Nickom Caveom. Objavio je i nekoliko CD-a. Primio je 70 književnih nagrada. Dobitnik je Nagrade Varaždinske županije i Medalje Grada Varaždina za najviše zasluge u kulturi i umjetnosti. Odnedavno uspješno piše i u suautorstvu sa suprugom Anitom Peričić.


Anita Peričić (Varaždin, 1965.) diplomirala je na Pedagoškoj akademiji Čakovec – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a radi kao voditeljica odnosa s javnošću Gradskog muzeja Varaždin. Objavila je niz stručnih članaka (Informatica Museologica, Muzejski vjesnik, Varaždinske vijesti). Urednica je časopisa "Varaždinski muzealac". Piše i u suradnji sa suprugom Denisom Peričićem: osvojili su Nagradu „Marin Držić" za dramu „Hiperborealni konj" te još desetak nagrada (za monodramu, esej i priče, a većina tih radova objavljena je u zbornicima). Drama „Hiperborealni konj" objavljena je u knjizi: Ružica Aščić, Anita Peričić, Denis Peričić, Ivan Vidić, Tomislav Zajec, "Nagrada Marin Držić – Hrvatska drama 2014.", Disput, Zagreb, 2016. Suautorica je dviju priča u Denisovoj knjizi "Techno gost; Karnevalije i fantazije, Sabrane kajkavske priče i druge kratke proze (1995. – 2016.)", Kajkavsko spravišče, Zagreb, 2016.  

Drame