meni ikona

Poziv za dramske tekstove studenata dramaturgije

Studentski festival posvećen mladim dramskim piscima DeSADU objavio je poziv za nove dramske tekstove. Prijave traju od 16. listopada do 1. studenog 2013. godine. Na natječaju mogu sudjelovati isključivo studenti Odsjeka dramaturgije. Prijavljuju se gotovi tekstovi pisani na hrvatskom jeziku koje treba poslati najkasnije do 9 sati 1. studenog, na e-mail adresu desadu@adu.hr. 

Tekstovi se šalju u .doc formatu, a uz tekst obavezno treba priložiti sinopsis (do 100 riječi), kratku biografiju (do 100 riječi) i osnovne podatke studenta (ime i prezime, godina studija, kontakt podaci).