meni ikona

Pravila korištenja

Drame objavljene na ovom portalu intelektualno su vlasništvo autora, koji zadržavaju sva prava na izvođenje, javno čitanje i štampanje svojih djela, osim u slučaju da je naznačeno drugačije (vidi Creative Commons licence).

Ako želite ostvariti kontakt s autorima pojedinim tekstova, kontaktirajte uredništvo www.drame.hr.