meni ikona

Prijavi dramu

Autori koji žele da se njihov tekst objavi na portalu mogu poslati svoje tekstove na drame@drame.hr, zajedno s ispunjenom prijavnicom koju možete pronaći ovdje. Za prijevode tekstova na engleski potrebno je ispuniti dodatnu prijavnicu ovdje. U slučaju da želite objaviti prijevod drame na drugi jezik, molimo da kontaktirate uredništvo. Autorska prava u potpunosti zadržavaju autori tekstova, osim u slučajevima gdje je to drukčije naznačeno. Ukoliko želite svoj tekst registrirati pod jednom od CreativeCommons licenci, posjetite njihove službene stranice na hrvatskom.