meni ikona

Prijavi dramu

Više o cc licencama:

Imenovanje = morate priznati i označiti autorstvo djela na način kako je specificirao autor ili davatelj licence

Nekomercijalno = djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe

Bez prerada = ne smijete mijenjati, preoblikovati ili prerađivati djelo

Dijeli pod istim uvjetima = ako djelo izmijenite, preoblikujete ili koristeći ga stvarate novo djelo, preradu možete distribuirati samo pod licencom koja je ista ili slična onoj pod kojom ste dobili izvornik

Više na linku.