meni ikona

Satiričko kazalište Kerempuh poziva na suradnju!


Dora Delbianco, dramaturginja SK Kerempuh poziva autore da pošalju dramske tekstove u svrhu mogućeg postavljanja na repertoar kazališta.

Dramaturginja Dora Delbianco zainteresirana je za čitanje svih tekstova, uz napomenu da prednost imaju komedije i satirički komadi. Svoje drame možete slati emailom na kerempuh@zg.htnet.hr, s napomenom: Za Doru.