meni ikona

Šuput Raponja Tatjana


Tatjana Šuput Raponja po zvanju je redateljica, a po zanimanju dramaturginja. Osnovnu školu završila je u Ljubljani, gimnaziju u Zagrebu, a Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu. Radila je kao redateljica i dramaturginja u dječjem kazalištu u Puli, a od 1993. ima status slobodne umjetnice te se isključivo bavi pisanjem i dramaturškim radom. Do sada joj je u kazalištima izvedeno 12 dramskih tekstova, a kao dramaturginja radila je na više od pedeset predstava. Objavila knjigu dramskih tekstova pod naslovom Poruka sa Asterona.Drame