meni ikona

Vijesti

Eurodram natječaj za originalna dramska djela

Eurodram, Europska mreža za kazališno prevodilaštvo, i Eurodram BCMS komisija raspisuju prvi bijenalni javni natječaj za originalna dramska djela. Dramski tekstovi trebaju biti napisani  na bosanskom/crnogorskom/hrvatskom/srpskom/zajedničkom jeziku, te ne smiju biti stariji od tri godine (na

...Više


Javni poziv za dodjelu Nagrade za dramsko djelo „Marin Držić“ za 2017. godinu

Javni poziv za Nagradu 'Marin Držić' otvoren je do 18.12.2017.

...Više


Natječaj za financiranje prijevoda drama

Portal Drame.hr objavljuje svoj peti natječaj za financiranje prijevoda drama na strane jezike. Natječaj je otvoren od 15.7.2017 do 15.9.2017, a u selekciju ulaze tekstovi pristigli na portal od prošlog natječaja do navedenog roka. Žiri će izabrati jednu dramu koja će se prevesti na strani

...Više


Hartefaktov natječaj za najbolju suvremenu dramu

Nezavisna regionalna kulturna organizacija Hartefakt, sa sjedištem u Beogradu, raspisuje peti po redu natječaj za najbolji suvremeni angažirani dramski tekst na srpskom, hrvatskom, bosanskom ili crnogorskom jeziku.

...Više


JAVNI POZIV ZA PRIJAVU TEKSTOVA I DODJELU NAGRADE "MALI MARULIĆ"

GKL Split, organizator Festivala hrvatske drame za djecu, „Mali Marulić“ s ciljem poticanja domaćeg dramskog stvaralaštva za djecu objavljuje Javni poziv za prijavu tekstova i dodjelu Nagrade „Mali Marulić“.

...Više


POBJEDNICI NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PRIJEVODA U 2016. GODINI

Završen je četvrti po redu natječaj za financiranje prijevoda hrvatskih drama na strane jezike web portala drame.hr. Između prijavljenih drama stručni žiri odabrao je dvije koje će prevesti na odabrane strane jezike. Žiri u sastavu Goran Ferčec, dramski pisac i dramaturg; Igor Vuk Torbic

...Više


Natječaj za nagradu "Marin Držić"

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je javni poziv za prijavu tekstova za nagradu "Marin Držić". Prijave se primaju u roku do 45 dana od datuma objave natječaja (4.11).

...Više


Produžen natječaj za financiranje prijevoda

Uredništvo portala Drame.hr odlučilo je produžiti rok natječaja za financiranje prijevoda dramskih tekstova za dodatnih deset dana, tako da je novi datum do kojeg se mogu slati prijave 10.09.2016.

...Više


NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PRIJEVODA DRAMA

Portal Drame.hr objavljuje svoj četvrti natječaj za financiranje prijevoda drama na strane jezike. Natječaj je otvoren od 1.7.2016 do 1.9.2016, a u selekciju ulaze tekstovi pristigli na portal od prošlog natječaja do navedenog roka. Žiri će izabrati jednu dramu koja će se prevesti na stra

...Više


Hartefaktov natječaj za najbolju suvremenu dramu

Hartefakt raspisuje četvrti po redu natječaj za najbolji suvremeni angažirani dramski tekst na srpskom, hrvatskom, bosanskom ili crnogorskom jeziku. Natječaj je otvoren do 20. srpnja 2016. godine.

...Više




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11