meni ikona

ZKM objavljuje poziv za dramski tekst za mlade

Zagrebačko kazalište mladih objavljuje poziv za dramski tekst za mlade za Dramski studio Učilišta ZKM-a. Rok prijave je 10.1.2014.


Dramski studio Učilišta ZKM-a objavljuje natječaj za dramski tekst za mlade od 12 do 17 godina koji će biti premijerni naslov Učilišta u 2014. godini. Nakon uspješnica ZKM-a Generacija 91.-95.Medeja u kojima su igrali polaznici Dramskog studija potpomognuti orginalnim dramaturškim i redateljskim idejama njihovih autora, želja nam je i dalje poticati opravdano i orginalno dramsko stvaralaštvo u kojem sudjeluju polaznici Učilišta. Naslov teme je PRIJEĆI GRANICU.

Na natječaj se mogu prijaviti autori sa jednim tekstom pisanim na hrvatskom jeziku. Tekstovi se šalju pod šifrom, jedan tiskani primjerak uz zatvorenu kovertu sa podacima o autoru (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa) i jedan primjerak u u pdf formatu na mail. Rok prijave je 10.1.2014.

Tekstove će čitati i birati povjerenstvo koje imenuje ravnatelj ZKM-a.

Tekstovi se šalju na adresu: ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH, TESLINA 7, 10 000 ZAGREB, s naznakom ZA DRAMSKI STUDIO, te mailom na adresu pedagozi@zekaem.hr. Rezultati natječaja bitće objavljeni na web stranici Zagrebačkog kazališta mladih.

Izabrani tekst bit će novčano nagrađen.